• logo pagina

twee wandelende mensen in gesprek over " in balans zijn" met de tekst: What I'm looking for is not out there It is in me

Tape met de getypte tekst:"Jij"

Zelfbewustzijn

Niets is voor altijd, alles is vergankelijk en hoe hard je ook probeert vast te houden aan dat wat er is, alles is continue aan verandering onderhevig. Alles wat om je heen gebeurt, is niet of beperkt beïnvloedbaar. Op alles wat van binnen gebeurt, je gedachten, verlangens en overtuigingen, kun je wel invloed uitoefenen. Hiervoor is een zelfbewustzijn en zelfinzicht nodig die los staan van alle rollen die je denkt te (moeten) spelen. Al het bezit dat je wel of niet hebt, de status van je opleiding of je baan en je uiterlijke verschijning. Dit zijn namelijk zaken die je hebt of die je doet en gaan niet over wie je werkelijk bent.

Wat zoek je?

Loop je rond met een vraag over je loopbaan waar je maar niet uitkomt? Heb je het gevoel niet in balans te zijn of heb je stressklachten? Ervaar je problemen met collega’s of leidinggevenden? Of heb je het idee dat het tijd is om talenten, waarvan je ergens wel weet dat je ze hebt, verder te onderzoeken en tot bloei te laten komen? Ben je op zoek naar zelfontwikkeling? Dan is een “Bare your Self” traject voor jou mogelijk een stap in de goede richting. Je krijgt altijd een uitgebreide intake op een inspirerende locatie bij jou in de buurt. In deze intake gaan we uitgebreid in op je vraag en hoe deze tot stand is gekomen. We kijken naar je achtergrond en naar je ontwikkelwensen en stellen op basis hiervan een traject op maat samen.  Indien je werkgever de kosten draagt van het traject wordt deze bij aanvang betrokken bij de hulpvraag en de algemene strekking van de sessies. Aan het einde volgt een driegesprek.

Ben je nieuwsgierig geworden? Maak een afspraak voor een vrijblijvende telefonische kennismaking.

Foto van een lachend team met de tekst: Laughter is a sunbeam of te soul

Tape met de getypte tekst:"Je Team"

Recept voor drama

Wanneer we binnen organisaties gaan samenwerken, gaan we er eigenlijk voetstoots vanuit dat dit allemaal wel losloopt. Soms is dit zo, maar mogelijk evenzo vaak loopt het helemaal niet op rolletjes. In die gevallen is de samenwerking op z’n slechtst verstoord en op z’n best onvoldoende effectief. Dit komt omdat we allemaal onze eigen mores, overtuigingen, generalisaties en systemen meenemen naar de werkvloer. We gaan  ervan uit dat iedereen hetzelfde “normaal” vindt als wij zelf. Dat spreken we dan niet uit maar dat verwachten we wel stilletjes van de ander. En als de werkelijkheid niet overeenkomt met deze verwachtingen ontstaat er teleurstelling. En deze teleurstelling willen we dan weer niet uitspreken omdat we boos zijn op de ander of bang zijn een ander te kwetsen of om moeilijkheden te creëren die onze baan in gevaar brengen. Of vanwege nog 100 andere hersenspinsels die we bedenken, invullen, aannemen en niet uitspreken. Of misschien wel uitspreken maar dan niet tegen de persoon in kwestie maar tegen iemand anders van wie we weten dat diegene ons gelijk gaat geven. Kortom,  een perfect recept voor drama.

Bovenstaand drama gebeurt ook tussen leidinggevenden en medewerkers waarbij de bemoeilijkende factor een machtsverhouding is die zorgt voor nog meer angst in de werkrelatie en derhalve meer ruis.

Uitspreken van je gedachten

Wat zou er gebeuren als we elkaar deelgenoot maken van onze eigen interne film en vertellen dat we ons kwetsbaar voelen op het moment dat die dominante collega ons het werk uit handen neemt? Of wanneer de teamleider je ten overstaan van je collega’s verbetert? Dat we vanuit ons gezin van herkomst gewend de rol van oudste kind op ons te nemen, maar dat dit als nieuwste aanwinst in een team niet altijd gepast voelt. Of dat wanneer het heel normaal gevonden wordt dat je op vrijdagmiddag mee gaat borrelen maar jij eigenlijk veel liever met je kind naar zwemles gaat?

Ken jezelf

Hoe beter je jezelf kent en hoe meer je je gedrag kunt kiezen, hoe beter je ook kan uitleggen aan een ander waarom je juist die keuzes maakt. En hoe beter je ook naar de ander kunt luisteren als die zijn of haar eigen keuzes toelicht.

Het heeft dus allemaal te maken met inzicht, bewustzijn en transparant handelen. En dit kun je leren en ontwikkelen. Hiervoor bieden we het programma “Bare both ways”. Hierin gaan we op zoek naar de ongeschreven regels binnen het team en de teamleden. Wat neem je allemaal mee de werkvloer op en hoe kun je met deze kennis je effectiviteit als team vergroten?

Interesse? Vul bijgaand contactformulier in en we nemen zsm contact met je op!

afbeelding van een hand die de poppetjes op de juiste plaats zet. Met de tekst: The secret of change is to focus all of our energy, not on fighting the old, but on building the new

Tape met de getypte tekst:"Organisatie"

Veranderende wereld

De manier waarop we werken is in de afgelopen 2 decennia enorm veranderd. Zeiden we 20 jaar geleden al dat life long employment niet meer bestond; nu pas merken we echt goed wat dit eigenlijk betekent. We merken vanuit de maatschappij en de politiek weerstand tegen ZZP en flexwerk. En tegelijkertijd hebben organisaties een enorme behoefte aan tijdelijke expertise en het kunnen meebewegen met veranderende economie en de steeds wispelturiger wordende klant.

Het gebruik van smart phones, tablets en free WiFi hebben ons meer vrijheid gegeven in relatie tot de locatie waar we ons werk doen, maar zorgen soms ook voor het gevoel nooit vrij te zijn, altijd maar “aan” te moeten staan. Waar eerder grenzen werden bewaakt door vaste structuren, hangt het nu veel meer van onszelf af. En dat is soms lastig en onoverzichtelijk. Ook om leiding aan te geven. De wereld om je heen kan je vaak niet veranderen. Nieuwe ontwikkelingen zijn niet te stoppen of te beïnvloeden. Hoe jij hiermee omgaat echter wel. Dus hoe houd je het gezond en blijf je aan het roer staan van je eigen leven?

Angst en liefde; hoe word je gemotiveerd?

We kennen in dit leven 2 belangrijke motivatoren: angst en liefde. Je kunt dan ook werken vanuit angst. Angst voor je baas, angst om te verliezen, angst om er niet bij te horen, noem maar op. Deze angst kan vele uitingsvormen hebben zoals bijvoorbeeld extreme scoringsdrang, pleasegedrag, negativiteit etc. Je kunt ook werken vanuit liefde. Liefde voor je vak, liefde voor de mensen met of voor wie je werkt, liefde voor het product dat je neerzet of het verschil dat je maakt met je werk.

Indien je werkt vanuit angst, ervaar je jezelf vaak als onmachtig, een speelbal van factoren buiten jezelf. Dit is onprettig en zorgt voor spanning en stress. Daarnaast is de beleving van beperkte autonomie vaak de start van ongewenst gedrag. Dit kan fraude zijn of pesten of ongewenst verzuim. Er moet namelijk iets gebeuren om de onbalans, die voor de angstige medewerker is ontstaan, tegen te gaan. Als de beleving ontstaat dat er teveel moet worden gegeven, zal er iets genomen gaan worden. Dit is een universele systemische wet.

Als je als organisatie wilt voorkomen dat mensen vanuit angst bij je werken en zich aan je verbinden vanuit liefde voor wat jij doet, dan zul je eerst goed moeten weten en communiceren wat dat dan is. Waarom doe je wat je doet en welke mensen zou je daar graag bij willen betrekken? Wat moeten ze kunnen en welke mores nemen ze mee die aansluit bij die van je bedrijf? En als ze eenmaal binnen zijn hoe zorg je ervoor dat zij hun talenten verder kunnen laten groeien? Allemaal vragen die van belang zijn wanneer je ervoor kiest om te werken en te opereren vanuit liefde. Liefde voor jouw vak, jouw klanten, jouw belanghebbenden! Hiermee zorg je ervoor dat er sprake is van een gezonde werkomgeving waarin ruimte is voor ontwikkeling, groei en zelfregie. Je faciliteert dat talenten duurzaam ingezet kunnen worden.

Bare. traject op maat

Bare. luistert naar waar jij binnen jouw organisatie tegenaan loopt inzake bovenstaande thema’s. En gaat dan naast je staan om een passende interventie te ontwikkelen. Dit kan op korte of middellange termijn met veel begeleiding of juist wat meer op afstand. Want jouw organisatie is uniek en verdient daarom meer dan een oplossing die nog op de plank ligt.

Herken je het bovenstaande en ben je nieuwsgierig geworden hoe dit vorm zou kunnen krijgen binnen je organisatie? Vul dan het contactformulier in of bel 06 52 62 69 54.