• logo pagina

Privacyverklaring

BARE. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BARE., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BARE. verstrekt. BARE. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM BARE. GEGEVENS NODIG HEEFT

BARE. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan BARE. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG BARE. GEGEVENS BEWAART

BARE. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

BARE. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van BARE. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BARE. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

BARE. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan BARE. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BARE. heeft hier geen invloed op.

BARE. heeft Google geen toestemming gegeven om via BARE. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

BARE. heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

BARE heeft de laaste 3 cijfers van het IP adres geanonimiseerd.

BARE. heeft de ‘gegevens delen’ uitgezet.

BARE. maakt geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Statistische gegevens om de effectiviteit van advertenties te meten.

Deze gegevens worden via een Facebook Pixel verwerkt door Facebook.

Reden: Effectiviteit van advertenties meten. Het percentage mensen dat via een advertentie op de website terecht komt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief en vergelijken met eerdere resultaten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar yvette@bare.nu. BARE. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN 

BARE. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BARE. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BARE. op via yvette@bare.nu.

www.bare.nu is een website van BARE.

BARE. is als volgt te bereiken:

Postadres: Gardenierslaan 47 2, 7314CV APELDOORN
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08135830

Telefoon: 0652626954

E-mailadres: yvette@bare.nu

Cookie beleid