Marleen_Sahetapy_Fotografie_-_bare-69small

Wat drijft jou?

Waarom doe je wat je doet? In je werk en daarbuiten. Wat geeft jou drive, ambitie en vuur? Weet jij vanuit welke bron je dit haalt? Dit onderzoeken geeft jou de mogelijkheid om te ontdekken of je aan het bereiken of juist aan vermijden bent. Vanuit loyaliteit aan je systeem van herkomst of omdat je zelf aan het groeien en ontwikkelen bent.

Afgelopen jaar ben werkte ik als interimmer bij een organisatie waar veel gaande was in het managementteam. Coalities werden gesloten, soms was er een gebrek aan respect voor elkaar. Het ging vaker niet meer om de bijdrage die een ieder kon leveren aan de bestemming van de organisatie maar om de eigen positie. Over winnen ten koste van de ander. Het ging over overleven.

Mijn opdrachtgever was een krachtige en slimme HR-dame die gewend was om te dragen. De verantwoordelijkheid te nemen. Te observeren wat er nodig was en vervolgens hierin te proberen voorzien. Vanuit een grote liefde voor het systeem. Dit was ze altijd al zo gewend. Soms ten koste van zichzelf.

Tijdens een persoonlijke meeting heb ik haar gevraagd om te tekenen hoe zij zag dat alle leden van het managementteam zich tot elkaar verhielden. Zij tekende een zonnestelsel. Waarin alle leden cirkelden rond de zon, ofwel de directeur. En zij? Zij had geen vaste plek. Overal waar of teveel of te weinig licht was, daar ging zij staan. Om te temperen of aan te wakkeren. Altijd klaar om de last over te nemen van een ander.

Met als gevolg dat ze zo bezig was het systeem te redden, dat ze haar eigen dienende taak niet meer kon zien. Sterker nog, dat ze haar prachtige talent om te verbinden was gaan zien als een zwakte. Omdat in een systeem waarin het gaat om het recht van sterkste, kwetsbaarheid geen plaats heeft. Voor mij voelde het alsof ze een prachtige parel in de sloot gooide als ware het een waardeloos prul. Niet omdat ze dat zelf vond, maar omdat het haar zo vaak was verteld dat ze er in was gaan geloven.

Mijn opdrachtgever was zo bezig om het systeem te redden, dat ze haar eigen dienende taak niet meer kon zien. Sterker nog, ze was haar talent om te verbinden gaan zien als zwakte.

Wat is jouw parel?

Kun jij opnieuw kijken naar jouw eigen unieke bijdrage? Jouw parel, jouw eigen wijsheid. En niet om te redden wat er is. Maar om te ontdekken wat je kunt toevoegen. Om van overleven naar leven te gaan. Van vermijden naar bereiken. Ook in organisaties kun je soms verstrikt raken in je magische opdracht (dat wat je op basis van jouw patronen onbewust doet, lees er meer over in het blog In wiens opdracht werk je echt).

Je wordt dan in dienst genomen worden door het systeem in een ongezonde dynamiek. Door afstand te nemen, kun je door een nieuwe bril kijken naar wat jij doet om deze dynamiek in stand te houden. En vanuit welke bron je dit doet. Word je gedreven door loyaliteit of door het willen leveren van een dienende bijdrage?

Mijn opdrachtgever ging haar eigen plek weer opzoeken. En afbakenen. Want verbinden kan alleen in contact met je eigen autonomie. Oog hebbend voor jouw grenzen, uitreiken naar de buitenwereld. Hierdoor krijgen kwetsbaarheid en zachtheid kracht.

Werken vanuit loyaliteit

Mijn opdrachtgever kwam erachter dat ze vanuit loyaliteit aan het werk was. Loyaliteit aan haar systeem van herkomst waarin ze ook soms over haar eigen grenzen ging om maar te zorgen voor iedereen. Hiermee haar eigen plek en de kracht die deze in zich draagt, verlatend. Dit inzicht zorgde dat ze haar eigen plek weer is gaan opzoeken. En deze ook ging afbakenen. Want verbinden kan alleen in contact met je eigen autonomie. Oog hebbend voor jouw grenzen uitreiken naar de buitenwereld. Hierdoor krijgen kwetsbaarheid en zachtheid kracht.