Poppetje_43

In wiens opdracht werk je echt?

Op het moment dat je ergens gaat werken, of dit nu in dienstverband is of als zzp-er bijvoorbeeld, aanvaard je een opdracht. Die opdracht kan bestaan uit een functieomschrijving, een project of een resultaat waaraan jij je verbindt.

De opdracht is soms heel duidelijk en vastomlijnd en andere keren iets minder, maar de opdrachten hebben altijd 1 ding gemeen; ze spelen zich af in de bovenstroom van de organisatie . Op het moment dat er strubbelingen ontstaan, zijn we dan ook geneigd in deze sfeer te zoeken. We willen meer duidelijkheid, betere instructies, meer overleg en meer controle.

In de onderstroom is echter sprake van meerdere opdrachten. In de onderstroom spelen factoren die niet direct zichtbaar zijn. Die zich meer op gevoelsniveau afspelen. En die je soms zelf niet eens kan benoemen. Symptomen in de bovenstroom kunnen daarom zaken in de onderstroom aan het licht brengen. Symptomen die, wanneer je er goed naar kijkt, jou kunnen helpen te groeien. Zo kan een opdracht bijvoorbeeld aansluiten op jouw manier van doen in je systeem van herkomst (het gezin waar je uit komt).

Wat deed jij vroeger om gezien te worden en waardering te krijgen?

Wat deed jij in dat gezin om gezien te worden en erkenning en waardering te krijgen? Was jij altijd degene die de lieve vrede wilde bewaren of juist de knuppel in het hoenderhok gooide? Of misschien was jij de oudste van meerdere broertjes en zusjes en was je er altijd mee bezig om voor iedereen te zorgen en te redderen. Het kan ook zo zijn dat je onbewust de plek van je vader of moeder hebt ingenomen omdat deze zelf er fysiek en/of emotioneel niet kon zijn. Dit maakt mogelijk dat jij gewend bent een andere positie in te nemen dan die van jezelf.

Deze magische taak is iets wat je op grond van deze patronen onbewust doet en die lang niet altijd gezond is voor jou. Er horen overtuigingen bij die maken dat je bijvoorbeeld heel hard gaat werken, alles alleen doet en je eigen behoeften negeert. In de onbewustheid van deze magische taak kom je ook iedere keer dezelfde valkuilen en obstakels tegen. Hoe vaak je ook van opdracht of baan wisselt; het patroon blijft hetzelfde.

Tenslotte heb je de mythische oftewel een dienende opdracht. Bij het uitvoeren van deze taak tap je als het ware in op de onderstroom van de organisatie. Vanuit deze positie doe je datgene wat nodig is om de organisatie verder te helpen. In het uitvoeren van deze opdracht voel je je vaak in een flow. Alsof je ‘als vanzelf’ weet wat je moet doen en zeggen om de goede resultaten te behalen. Deze mythische taak sluit aan bij jouw eigen pad. Dat wat jij te doen en bij te dragen hebt.

Welk gedrag vertoon jij om waardering en erkenning te krijgen? 

Het leren kennen van je eigen magische taak is de eerste stap om ook de mythische opdracht te kunnen herkennen en aanvaarden. Onderzoek welk gedrag jij vertoont om waardering en erkenning te krijgen. Wat ga jij doen als je juist datgene wat je zo graag wilt hebben, niet krijgt? Van je leidinggevende, je opdrachtgever en je collega’s? Ga je nog harder werken of nog meer zorgen voor een ander? En als je dan heel goed luistert; wie krijgt er dan geen waardering? Je volwassen of je kind-ik?

Hoe meer bewustzijn je krijgt, hoe meer inzicht en hoe meer regie je krijgt in en op jouw leven!

Het leren kennen van jouw magische taak is de eerste stap

om ook de mythische opdracht te herkennen en te aanvaarden.